අකීකරු කුමාරයා

රු 195.00

Akeekaru Kumaraya

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

” ඔබගේ  පිහාටු කෙලවරේ  ‘ ඇසක් ‘ සංකේතවත් වන්නේ ඔබ කෙරෙහි රටවැසියන්ගේ තිබුණු අනුකම්පාවයි. ඔවුන් නිහඬව ඔබේ අකීකරුකම් ගැන දුක්වුනා. ඕනෑම  අකීකරුකමකට දඬුවමක් විඳින්න සිද්ද වෙනවා. ”

කීකරුකම
අඳුනන්නෝ
ජීවිතය
ජයගන්නෝ

කතාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ

චිත්‍ර – සූරිය වෙත්තසිංහ

Additional information

Weight 0.086 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අකීකරු කුමාරයා”

Your email address will not be published.