අකුරු සොයා පාට කරමු

රු 240.00

Akuru Soya Paata Karamu

Sold By: IBMC Publications

Download Catalog

Description

අකුරු සොයා පාට කරමු – දරුවන්ට අකුරු ලිවීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, අකුරේ හැඩය හොඳින් හඳුනා ගැනීමටත් මතකයේ තබා ගැනීමටත් සකසා ඇති වැඩ පොතකි. 1 ශ්‍රේණියේ මුල් අදියරේ දී මෙම වැඩ පොත වඩා යෝග්‍ය වේ.

Additional information

Weight 0.22 kg
Dimensions 29.5 × 21 × 0.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අකුරු සොයා පාට කරමු”

Your email address will not be published.