අධිෂ්ඨානයේ හා ධෛර්යයේ කතා

රු 650.00

පරිවර්තනය – නිදේෂ් කුලතුංග

ISBN: 978-624-5200-23-8

නෙප්චූන් ප්‍රකාශනයක්

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

කොරෝනා වසංගතය මුලින්ම පැතිර ගිය චීනයේ වුහාන් නගරයේ දී රෝගයට ගොදුරු වූ චීන ජනතාව මුදවා ගැනීම සදහා සෞඛ්‍ය සහ වෙනත් සේවාවන්වල නියුතුවූවන්ගේ අධිෂ්ඨානපූර්ව කැපවීම් පිළිබදව අපූරු කතා රැසකි

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 23.2 × 17 × 0.8 cm