අමා පැණි – Ama Peni

රු 250.00

කතාව සහ පිංතූර : ප්‍රියන්ති කුමාරි පෙරේරා

ISBN: 978-955-41636-0-7

පිටු : 20

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

සුන්දර ළමා කාලය ගැන කියැවෙන සුරංගනා කතාවකි

Additional information

Weight .125 kg
Dimensions 290 × 205 × 3.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අමා පැණි – Ama Peni”

Your email address will not be published.