අව්වයි වැස්සයි නරියගෙ මඟුලයි

රු 185.00

Awwai Wassai Nariyage Magulai

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

අව්වයි වැස්සයි එකට පවතින වෙලාවට අපි කියන්නේ
අව්වයි වැස්සයි නරියගේ මඟුලයි ” කියා.
මේ කතන්දරයෙන් දිගහැරෙන්නේ  මේ කියමනට පාදක වූ කතා වස්තුවයි . (ජන කතාවක් ඇසුරෙනි)

අව්වයි වැස්සයි
නරියගේ මඟුලයි.
ආසිරි වැස්සයි
මල් වරුසාවයි.

ඔක්කොම එක්වෙලා
හරි සන්තෝසයි.
අව්වයි වැස්සයි
නරියගේ මඟුලයි.

 

කතාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූරිය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

 

Additional information

Weight 0.065 kg