අව්වයි වැස්සයි නරියගෙ මඟුලයි

රු 185.00

Awwai Wassai Nariyage Magulai

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

අව්වයි වැස්සයි එකට පවතින වෙලාවට අපි කියන්නේ
අව්වයි වැස්සයි නරියගේ මඟුලයි ” කියා.
මේ කතන්දරයෙන් දිගහැරෙන්නේ  මේ කියමනට පාදක වූ කතා වස්තුවයි . (ජන කතාවක් ඇසුරෙනි)

අව්වයි වැස්සයි
නරියගේ මඟුලයි.
ආසිරි වැස්සයි
මල් වරුසාවයි.

ඔක්කොම එක්වෙලා
හරි සන්තෝසයි.
අව්වයි වැස්සයි
නරියගේ මඟුලයි.

 

කතාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූරිය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

 

Additional information

Weight 0.065 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අව්වයි වැස්සයි නරියගෙ මඟුලයි”

Your email address will not be published.