කවුද මේ හොරා – Kavuda Me Hora

රු 250.00

Author:   Beeta Rajapaksha

ISBN:    9789554028210

Pages:               17

Size:       29.7cm x 21cm

Pages: 16

Price:    Rs.250.00

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

කවුදෝ රෑට-රෑට අපේ ගෙදර වත්තේ වවලා තියෙන පලා ටික කපාගෙන යනවාග හොරා කවුද කියලා කියවලා බලන්නකෝගගග

මෙම පොතෙහි පොඩිත්තන්ට කවි රසයත්ල කතා රසයත් සමඟල දැනුම වැඩුමට විනෝදජනක ක්රියාකාරකම් එක් කර තිබේග ගුරුතුමියරැපොත කියවන්නා සමඟ හඬ නඟා කීමට කොටස් සහිතව නිර්මාණය කර ඇති කවි කතාවල විශේෂයෙන් ම පෙරපාසල් වියේ දරුවන්ට සුදුසුයග කතන්දර අසා සිටීම සහ කතන්දර ආශ්රයෙන් ක්රියාකාරකම් කිරීමටත්ල එමඟින් පරිසරය පිළිබඳව කුතුහලයක් ඇති කිරීමටත්ල අදහස් ප්රකාශ කිරීමට හුරු කරවීමටත් මෙම පොතෙන් අනුබල ලැබේග

Additional information

Weight 0.12 kg
Dimensions 29.7 × 21 × .3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කවුද මේ හොරා – Kavuda Me Hora”

Your email address will not be published.