කුසුමලතා

රු 300.00

Kusumalatha

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

කුසුමලතා කියන කතා
වැඩිය හිතට ගන්න එපා
ඕවා ‘එක හත ‘ කරලා
සමච්චලය මුසු කරලා

හිනා වෙන්න පුරුදු වෙන්න
ලෙඩක් දුකක් නැතුව ඉන්න
බුම්මාගෙන ඉන්න අයට
මෙයින් පොතක් තෑගි දෙන්න

කතාව සහ චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

 

Additional information

Weight 0.226 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කුසුමලතා”

Your email address will not be published.