කූඹියයි කූඹිච්චියි

රු 200.00

Koombiyai Koombichchi

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

කරදරයක්  වුණු කෙනෙකුගෙ
හිත හදන්න නේද ඕන ?

එහෙම නැතුව හොඳම නෑනේ
ඒ ගැන කිය කියා යන්න

ඒකනෙ මේ කලබලේ
මමයි නේද එය කළේ ?

කතාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූර්ය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.065 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කූඹියයි කූඹිච්චියි”

Your email address will not be published.