කොට උඩ ඇත්තන්ගේ අලකලංචිය

රු 500.00

Author: Kusal Perera

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

මෙය “රාජ්‍ය” නැවත ගොඩ නැගීම වෙනුවෙන් විකල්ප ඉල්ලා සිටින අර්බුදයකි. ඒ හා සමගම, සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනුවෙන්ද විකල්ප විසදුම් ඉල්ලා සිටින්නකි. සමාජය ප්‍රජාතන්ත්‍රීය කිරීම වෙනුවෙන්ද එය විසදුම් ඉල්ලයි. කෙටියෙන් කියන්නේ නම්, පවතින සමස්ථය එක ගොනුවට ගෙන ඉවත දා අලුතෙන් සියල්ල හැදීමේ අභියෝගය හමුවේ අපි නතරව සිටිමු.

Additional information

Weight 0.180 kg
Dimensions 21 × 14.8 × .8 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කොට උඩ ඇත්තන්ගේ අලකලංචිය”

Your email address will not be published.