චීන නාට්‍ය කලාව – THE CHINESE DRAMA

රු 1,200.00

L. C. Arlington විසින් රචිත
The Chinese Drama කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.

පරිවර්තනය:
වරුණ අලහකෝන්

පිටු 328

මිල රු: 1200/-

 

නිශ්චිතවම කොන්ෆියුසියස්ගේ කාලයේ පරම්පරාගත මුතුන්මිත්තන් සඳහා කැප කෙරුණු මණ්ඩපවල ඉතා ගම්භීර නර්තනයන් හෝ ප‍්‍රකාශනාත්මක ඉරියව් රඟ දැක්විණ. නූතන චීන නාට්‍යය බොහෝ දුරට පැවත එන්නේ එම යුගයෙනි.

ඇත්ත වශයෙන්ම, සැබෑ ආරම්භයන් සෙවීම සඳහා අඩු ගණනේ ක‍්‍රි. පූ. 8 වන සියවස දක්වා හෝ ආපසු බැලීමට අපට සිදු වේ. වසන්ත හා ශරත් සෘතු අඩ වසර විත්ති පොත් පිළිබඳව ට්සෝ චියු මෙංගේ විවරණයෙහි වාර්තාගත කෙරී ඇත්තේ, ලූ ප‍්‍රාන්තයේ ආදිපාද යිංගේ පස් වන වසරේදී, හෙතෙම චුආං ට්සට කැප කෙරුණු පූජ්‍යස්ථානය ඉදි කර අවසන් කරන විට, ඔහුගේ අඩ සොහොයුරාගේ මව ගායක වෘන්දයන් ස්ථාපිත කිරීමට සූදානම්ව සිටි බවය.

 

About the Author
Lewis Charles Arlington was an American author born in San Francisco, October 1859 and died at the age of 82. Although there are some disagreements over the dates and places it is widely accepted that he migrated to China in his teens and lived there for almost 70 years until his death. As a government official, he served in Chinese Navy, Chinese Maritime Customs and in Chinese Postal Service. Arlington wrote and co-authored a few but widely known books on China viz, “The Chinese Drama” (1930), “Through the Dragon’s Eyes” (1931), “In Search of Old Peking” (1935), and “Famous Chinese Plays” (1937). His first book “The Chinese Drama: from the earliest times until today” was first published by Kelly & Walsh Ltd, Shanghai, and then by Benjamin Blom, Inc, New York in 1966. Its last edition was published by China Pictorial Press, Beijing in 2015. It is reported that Arlington had been in Hong Kong during December 1941 when the Japanese invaded the region during WW2. He died there in the chaos that followed with the fall of the British Colony into the hands of Japanese Army.

Sold By: Sandakada Publishers

Download Catalog

Description

L. C. Arlington විසින් රචිත
The Chinese Drama කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.

පරිවර්තනය:
වරුණ අලහකෝන්

පිටු 328

මිල රු: 1200/-

 

1 review for චීන නාට්‍ය කලාව – THE CHINESE DRAMA

  1. marizon ilogert

    I think this web site holds some very superb information for everyone :D. “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” by Ralph Waldo Emerson.

    http:/www.marizonilogert.com

Add a review

Your email address will not be published.