තට්ට ගායිකාව – යූජෙන් ඉයොනෙස්කෝ

රු 480.00

Published by: Star Plus Publications

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

තට්ට ගායිකාව යනු රුමේනියානු – ප්‍රංශ නාට්‍ය රචක යූජෙන් ඉයොනෙස්කෝගේ The Bald Soprano යන නාට්‍යයෙහි සිංහල අනුවර්තනයකි.

Additional information

Weight .200 kg
Dimensions 18.5 × 12.5 × 1.1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තට්ට ගායිකාව – යූජෙන් ඉයොනෙස්කෝ”

Your email address will not be published.