තුරු ලොව ප්‍රජනන රහස් (උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව)

රු 135.00

කර්තෘ : ජීවනී හසන්තා වික්‍රමතුංග
955-553-380-6

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ : ජීවනී හසන්තා වික්‍රමතුංග
කුඩා ඒක සෛලික ජීවීන්ගේ සිට මහා වෘක්ෂ රාජයන් දක්වා විශාල ලෙස වැඩෙන 3,50,000 ක් පමණ වන ශාක ප්‍රජාවගේ ප්‍රජනනය පිළිබඳ රසවත් වූ ද කුතුහලය දනවන්නා වූ ද ජීවවිද්‍යාත්මක තොරතුරු අන්තර්ගත ජීව විද්‍යා ග්‍රන්ථයකි. ශාක ප්‍රජාව ජීවීන් කොටසක් බවත් හෙළි වී ඇති බවත් කතුවරිය කියයි. මෙ වැනි අපූර්ව තොරතුරු රාශියකි.
955-553-380-6
පිටු 116
බර ග්‍රෑම් 130

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තුරු ලොව ප්‍රජනන රහස් (උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව)”

Your email address will not be published.