දකුණු ආසියානු බෞද්ධ කලාවේ සංකේත

රු 650.00

කර්තෘ : ආර්.ජී.ඩී. ජයවර්ධන (බී.ඒ., එම්.ඒ, පී.එච්.ඩී)
978-955-553-763-6

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ : ආර්.ජී.ඩී. ජයවර්ධන (බී.ඒ., එම්.ඒ, පී.එච්.ඩී)
බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඇසුරින් නිර්මාණය වූ කලා කෘතීන්හි නිර්මාණය කැර ඇති නාග, හස්ති, සිංහ, වෘක්ෂ, වැල් වර්ග (ලතා), මකර, ධර්ම චක්‍රය, ත්‍රිශූල, වජ්‍ර ආදී සංකේත භාවිත වී ඇති ආකාරයත් එසේ භාවිත කිරීමේදී ඊට හේතු වූ කරුණුත් විග්‍රහ කැරෙන ශාස්ත්‍රීය නිබන්ධයකි.
978-955-553-763-6
පිටු 364
බර ග්‍රෑම් 440

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දකුණු ආසියානු බෞද්ධ කලාවේ සංකේත”

Your email address will not be published.