නූතන සිංහල භාෂාවේ සාවද්‍ය ව්‍යවහාර

රු 125.00

කර්තෘ : කේ.ආර්.ඇම්. ගුණසේකර
955-553-210-9

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ : කේ.ආර්.ඇම්. ගුණසේකර
සිංහල භාෂාව ව්‍යවහාර කිරීමේදී මුද්‍රණ හා විද්‍යුත් මාධ්‍යයන්ගෙන් සිදුවන වැරැදි මොනවා දැයි නිදසුන් සහිතව පෙන්නා දෙමින් ඒවා නිවැරැදි කැර ගැනීමට උපදෙස් ද යෝජනා කරමින් ලියැවුණු පොතකි. මාධ්‍යවේදීන්ට – පාසල් දරු දැරියන්ට – ගුරුවරුන්ට හා කථකයන්ට බස පිළිබඳ ව උපදෙස් ලබා ගත හැකි පොතකි.
955-553-210-9
පිටු 130
බර ග්‍රෑම් 100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නූතන සිංහල භාෂාවේ සාවද්‍ය ව්‍යවහාර”

Your email address will not be published.