බව දුක

රු 500.00

කේ. එස්. පෙරේරා

PAPERBACK

Sold By:
SKU: Sooriya-978-955‍-9348-25-6 Category:

Download Catalog

Description

ISBN 978-955‍-9348-25-6

පිටු : 292

නවකතා

1964 රාජ්‍ය සම්මානය දිනූ නවකතාවකි

Additional information

Weight 350 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 1.6 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බව දුක”

Your email address will not be published.