මඟුල් ගෙදර බත් නැත‌ෝ

රු 200.00

Magul Gedara Bath Natho

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

නාට්‍ය පෙළක් ඇසුරෙන් මේ කතාව නිරිමාණය වී ඇත.

ජවනිකා  තුනකින් නිර්මාණය වූ මේ  කතන්දරය විනෝදය මුසු වූ කතා පෙළකි. මනාලියගේ ගෙදරට  මානාලයගේ ගෙදරින් ආ වෙලාවේ කන්න තිබ්බ බත් ටික ඉවර වුනේ කොහොමද ?

පළමු ජවනිකාව
(ගම ගෙදරකි වේදිකාවේ ඒක පැත්තකින් අම්මා සහ අප්පොච්චී ඇතුළු වෙති.)

අම්මා : දොර ඇරපන් මගේ    නගෝ

අප්පොච්චා :
නෑයෝ ඇවිත් හනික වරෝ
නෑයෝ ඇවිත් හනික වරෝ
නෑයෝ ඇවිත් හනික වරෝ

( 1971 වසරේ රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය දිනූ යොවුන් ළමා පොත)

Additional information

Weight 0.750 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මඟුල් ගෙදර බත් නැත‌ෝ”

Your email address will not be published.