මඟුල් ගෙදර බත් නැත‌ෝ

රු 200.00

Magul Gedara Bath Natho

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

නාට්‍ය පෙළක් ඇසුරෙන් මේ කතාව නිරිමාණය වී ඇත.

ජවනිකා  තුනකින් නිර්මාණය වූ මේ  කතන්දරය විනෝදය මුසු වූ කතා පෙළකි. මනාලියගේ ගෙදරට  මානාලයගේ ගෙදරින් ආ වෙලාවේ කන්න තිබ්බ බත් ටික ඉවර වුනේ කොහොමද ?

පළමු ජවනිකාව
(ගම ගෙදරකි වේදිකාවේ ඒක පැත්තකින් අම්මා සහ අප්පොච්චී ඇතුළු වෙති.)

අම්මා : දොර ඇරපන් මගේ    නගෝ

අප්පොච්චා :
නෑයෝ ඇවිත් හනික වරෝ
නෑයෝ ඇවිත් හනික වරෝ
නෑයෝ ඇවිත් හනික වරෝ

( 1971 වසරේ රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය දිනූ යොවුන් ළමා පොත)

Additional information

Weight 0.750 kg