රචනා නදිය

(3 customer reviews)

රු 250.00

රචනා නදිය 6, 7, 8, 9 ශ්‍රේණි සඳහා
978-955-553-139-0

කර්තෘ:- ආචාර්ය ඊ.ඇම්. රත්නපාල

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ:- ආචාර්ය ඊ.ඇම්. රත්නපාල
(බී.ඒ., අධ්‍යාපන ඩිප්, ඇම්.ඒ. පී.එච්ඩී)
හිටපු කථකාචාර්ය
1 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට 11 වැනි ශ්‍රෙණිය දක්වා පාසල් දරු දැරියන්ගේ භාෂා කුසලතා වර්ධනය කරනු පිණිස භාවිත කළ හැකි රචනා පොත් පෙළ උල්පතකින් ඇරඹී ගලා යන ජල ධාරාවක් ගංගාවක් බවට පත් ව මුහුද තෙක් ගලා ගොස් ජලය හා එක් වන්නා සේ දරුවාගේ සිතෙහි භාෂා හැකියාවන් කෙමෙන් කෙමෙන් වර්ධනය වීමට තුඬු දෙන පරිදි ලියන ලද රචනා සමූහයකින් යුක්ත පොත් තුනකි. ඒ ඒ වයසට උචිත පරිදි පොතින් පොතට බස් වහර ද වෙනස් වෙයි. දරුවාගේ දැනුම වැඩෙන අතර ම සිත් තුළ යහපත් ආකල්ප ද ගොඩනැඟන පරිදි කරුණු රචනා වී තිබේ. කියැවීමේ රුචිය වැඩෙන ආකාරයට ව්‍යාකරණානුකූලව පොත් පෙළෙහි බස හසුරුවා තිබේ. මෙම රචනා කියැවීමෙන් දරුවන්ට නිදහසේ රචනා ලිවීමට අනුබලයක් ලැබේ. රචනාවලට යෝග්‍ය පින්තූරවලින් ද අලංකාර වී ඇති මෙම පොත් පෙළ දරුවා ලේඛනයට හුරු කරවන ගුරුවරයකු වැන්න. අතිරේක කියැවීම් පොතක් ලෙස ද පන්තිවලදී භාවිත කළ හැකිය

රචනා නදිය 6, 7, 8, 9 ශ්‍රේණි සඳහා
978-955-553-139-0
පිටු 112
බර ග්‍රෑම් 130

3 reviews for රචනා නදිය

  1. hodange

    Cialis Modo De Empleo Cialis Ashwagandha

  2. acapsut

    ivermectin for cats alquiler de kamagra

  3. Duaviesia

    Scottie WAXawJoEreNrpE 6 18 2022 stromectol over the counter for humans This is not quite documented in medical literature, since most trials used Nolvadex for treating breast cancer in women rather than encouraging LH and testosterone production in men

Add a review

Your email address will not be published.