විට්ගන්ස්ටෛන් සහ දාර්ශනික ගැටලු

රු 300.00

කර්තෘ: ඒ.ඩී.පී. කලන්සූරිය
955-552-012-7

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ: ඒ.ඩී.පී. කලන්සූරිය
ලුඩ්විග් විට්ගන්ස්ටෛන් නම් දාර්ශනිකයාගේ දර්ශනවාදය පිළිබඳ කරුණු හෙළි කරන ග්‍රන්ථයකි. ඒ සමඟ ම දාර්ශනික ගැටලු ද සාකච්ඡා කැරේ. ඥානය පිළිබඳ විවරණයක් ද සිංහල භාෂාව උපයෝගී කොට ගෙන වාග් විග්‍රහයක් ද මෙහි පළ වෙයි. විශ්ව විද්‍යාලයීය උපාධි අපේක්ෂකයන්ට ප්‍රයෝජනවත් මූලාශ්‍රය ග්‍රන්ථයකි.
955-552-012-7
පිටු 174
බර ග්‍රෑම් 200

1 review for විට්ගන්ස්ටෛන් සහ දාර්ශනික ගැටලු

  1. zoritoler imol

    I genuinely enjoy examining on this internet site, it contains fantastic blog posts.

    https://www.zoritolerimol.com

Add a review

Your email address will not be published.