වෙසක් පහන

රු 225.00

Vesak Pahana

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

අපූරු සිදුවීමක් පාදක කොට ගෙන මේ කතන්දරය නිර්මාණය වී ඇත. ඉතාමත් ක්‍රියාශීලි කෙනෙකු වූ මගේ අම්මා , දහ ඇවිරිදි මගේ පුතාට වෙසක් පහනක් තනා ගැනීමට උදවු කළා. ඒ අලංකාර සිත්තම සිත් ගන්නාසුලු නිර්මාණයක් වුණා.

අපි කවුරුත් පහනේ චමත්කාරය අගේ කළා පමණයි. ඉන් එහාට සිතුවේ නැහැ.
පහන තැනුවේ කාමරයක් ඇතුළේ. පහන දොරකඩින් එළියට ගැනීමේ ප්‍රශ්නය මතුවුණා.

මෙතැන් සිට මේ කතන්දරයේ  කුමක් සිදුවේද?

(2012 නෙකි ආසියාතික සංස්කෘතික සම්මාන ලාභී කතන්දරයකි )

කතාව සහ චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.086 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වෙසක් පහන”

Your email address will not be published.