සිරිමත්

රු 150.00

Sirimath

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

ළමා කාව්‍ය සංග්‍රහයකි. මේ පැදි පෙළ ‘කුමර ගී’  (1926/1934) හා ‘ශික්ෂා මාර්ගය – පළමු වන පොත’ (1933) යන පොත්හි පළ වූවකි.

කතාව – කුමාරතුංග මුනිදාස

චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිරිමත්”

Your email address will not be published.