හැලප හැලප – Helapa Helapa

රු 250.00

Author:    Deepthi Horagoda

ISBN:    9789554028227

Pages:               19

Size:       29.7cm x 21cm

Price:    Rs.250.00

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

දන්නවාද ඒ රස කෑම ජාතිය මොකක්ද කියලා. ඒවා හදන්නේ කැන්ද කොළයක ඔතලා.

මෙම පොත කතා රසයත් සමඟ ම පොඩිත්තන්ගේ දැනුම වැඩුමට සුදුසු විනෝදජනක ක්රියාකාරකම් සහිතව නිර්මාණය කරන ලද්දකි. විශේෂයෙන් ම පෙරපාසල් වියේ දරුවන්ට කතන්දර අසා සිටීම සහ කතන්දර ආශ්රයෙන් ක්රියාකාරකම් කිරීමටත්, එමඟින් තමා අවට ලෝකය පිළිබඳව කුතුහලයක් ඇති කිරීමටත්, අදහස් ප්රකාශ කිරීමට හුරු කරවීමටත් මෙම පොතෙන් අනුබල ලැබේ.

Additional information

Weight 0.12 kg
Dimensions 27.5 × 21 × 0.3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හැලප හැලප – Helapa Helapa”

Your email address will not be published.