හෙ‌ායිටි නම් හිවලා

රු 350.00

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

නිසංසල සිරියාවන්ත ගම්මානයකි පලාබැද්ද. සතුටින්, සමගියෙන්, ජීවත්වුණු මිනිස්සුයි එහි සිටියේ.  ඒත් රෑ බෝවුණු වෙලාවලදී නම් ඇති වුණේ පොඩි පහේ කරදරයක්.

ගමට යාබදව  තිබුණු කැලෑවෙන් රෑ ජාමෙට කලඑළි බැස්සේ හිවලෙක්…
(2012 නෙකි ආසියා සම්මානලාභී කතාන්දරයකි. )

Additional information

Weight 0.272 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හෙ‌ායිටි නම් හිවලා”

Your email address will not be published.