ගම්පොල දොරටු

රු 880.00

ISBN : 978-955-0028-15-3
Written by : නිමේෂ තිවංක සෙනෙවිපාල

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_006 Categories: ,

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-15-3
Written by : නිමේෂ තිවංක සෙනෙවිපාල
Translator :
Weight (kg) : 0.290
Year : 2011
Pages : 253

Description : ගම්පොළ දොරටු
14 වැනි සියවස සහ ගම්පොළ යුගය ගැන විශේෂ තේමාවක් ආගමික ගොඩනැගිලි වල විචිත‍්‍ර දොරටු සහ ස`දකඩ පහන ගැන පුරෝගාමී පර්යේෂණයකි. එහි ඇති කලාත්මක විචිත‍්‍ර බව සහ මේ කාලයේදී සිදු වු කලා පුනර්ජීවනයක් හෙළි කරයි. එහි පදනම වූයේ ඉන්දීය ආභාසයයි.

Additional information

Weight 0.29 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගම්පොල දොරටු”

Your email address will not be published.