හොර්ටන් තැන්න

රු 480.00

ISBN : 978-955-0028-17-7
Written by : ජීවන් සුරංග ගමගේ

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_090 Categories: ,

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-17-7
Written by : ජීවන් සුරංග ගමගේ
Translator :
Weight (kg) : 0.155
Year : 2011
Pages : 96

Description : හෝර්ටන් තැන්න
පාරිසරික පුරාවිද්‍යාව ගැන මෙම අධ්‍යයනය ජෛව විවිධත්වය සහ ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික ජනාවාසකරණය ශාස්තී‍්‍රය පැහැදිලි කරයි. කතුවරයා පුරාවිද්‍යාඥයෙකි. ශිෂ්‍යයින්ට, පර්යේෂකයින්ට, ගුරුවරුන්ට මෙන්ම සංචාරකයින්ට ද එකසේ වැදගත් ය. ලංකාවේ දේශීය සංචාරකයින්ගේ නිම්වළලූ පළල් කරන්නකි.

Additional information

Weight 0.155 kg