විජාතා චන්දකින්නරි

රු 360.00

ISBN : 978-955-0028-30-6
Written by : රම්‍යා බස්නායක

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_118 Categories: ,

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-30-6
Written by : රම්‍යා බස්නායක
Translator :
Weight (kg) : 0.170
Year : 2013
Pages : 168

Description : විජාතා චන්දකින්නරි
බොහෝ ලේඛකයින්ගේ අවධානයට ලක් නො වුණු ඌව පළාතේ ගම් සහ වතු ආශ‍්‍රීත ජන ජීවිතවල හරයට කිමිදීමේ සාර්ථක උත්සහයකි. ස්තී‍්‍රය කේන්ද්‍ර කර රචිතයි. ඇගේ ඛේදවාචකය වර්ගවාදී භේදයන් ඉක්මවා ගමන් කරන්නකි.

Additional information

Weight 0.17 kg